Om oss

Allt började i Lund!

År 1982 samlades ett antal ingenjörer i Lund för att fundera ut lösningar inom området för industrielektronik åt kunder som ABB, Alfa Laval, Tetra Pak inom processindustrin. Lösningar togs även fram inom militärelektronik åt bland annat SAAB Combitech. 1995 utökades verksamheten och Top Fuel blev pionjärer med sina lösningar för effektiviserad tank- och cisternövervakning genom fjärravläsning – telemetri.

Den första kund som använde sig av Top Fuels lösningar var Statoil och kraven på tillförlitlighet, noggrannhet in i minsta detalj och driftsäkerhet var självklart höga. 1000 system implementerades vilket vi ser som ett bevis på att våra lösningar redan då höll högsta kvalitet.
Den viktiga frågan var hur man kan mäta nivåer i en tank, på antingen flytande eller fast innehåll, utan att implementera en mätare inne i tanken.

Top Fuel är pionjärer inom tank- och cisternövervakning genom fjärravläsning.

Lösningen blev grunden till det som idag är kärnan i Top Fuels verksamhet och det ger oss än idag ett försprång gentemot våra konkurrenter. De produkter för fjärravläsning som vi utvecklade för snart 30 år sedan är fortfarande standard inom området för telemetri.
Sedan 1995 har intresset, från i första hand oljebolag, för fjärravläsning av tankar ökat. Framförallt för att öka servicegraden inom områdena för eldningsolja, sörjolja och spillolja. I takt med detta, och ofta i gemensamma partnerprojekt, har Top Fuel utvecklat sina egna produkter och tjänster.

Internet, GSM, GPRS och andra tekniska framsteg har gjort det möjligt att skräddarsy lösningar som öppnat fantastiska möjligheter för våra kunder när det gäller kontroll över hur nivåerna i deras egna och deras kunders tankar ser ut online i realtid.

Effektivisera din egen logistik och gör betydande miljövinster. Varje dag.

Med utgångspunkt från de värden som anges kan du som kund larmas om att åtgärder måste vidtas, du kan effektivisera din egen logistik, du kan få en bättre bild över hur ditt eget och dina kunders lager ser ut, du kan säkerställa att du har rätt produktionstakt och allt bidrar till att du kan bli en ännu bättre och mer värdefull leverantör för dina kunder. Det i sin tur leder omgående till ökad lönsamhet, bättre försäljning och ett förbättrat resultat.

Inte minst viktigt är att du även kan göra avsevärda miljövinster. Allt för att du på din egen, eller annan valfri hemsida, kan avläsa dina mätvärden och vidta rätt åtgärder, i rätt tid, till rätt kostnad.
Tack vare att vi, genom samarbetspartners, dessutom erbjuder en rikstäckande underhålls- och installatörsorganisation är vi idag den optimala partnern för industriella kunder som till exempel Preem, Akzo, Perstorp och Ekolab. Och som sagt, vi har även försett Statoil,Castrol och Kemira med våra lösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *